03 May 2019

Het internet. Die geweldige publieke ruimte waarvan we voor ons persoonlijke en professionele leven zo afhankelijk geworden zijn. Zoeken op het internet is googlen. We facebooken, instagrammen, whatsappen, skypen en doodlen er op los. Stuk voor stuk merknamen die uitgegroeid zijn tot werkwoorden omdat de diensten zo breed gebruikt worden, dat ze gelijkgesteld worden met het soort interactie men aangaat.

Het economisch model is er één dat u diensten verschaft die op het eerste zicht gratis zijn, maar in feite betaalt u door uw privacy op te geven. U bent namelijk niet de klant maar het product dat door deze bedrijven op grote schaal verkocht wordt aan derden. De gebruiker is blij met de vaak vlot werkende diensten en is zich niet bewust van het gevaar of gaat ervan uit dat er geen alternatieven zijn. Voorlopig lijkt het misschien een goed bewaard geheim maar wees gerust: There Is An Alternative.

Op individueel vlak kan men de keuze maken libre software te gerbuiken, browserextensies te installeren die trackers blokkeren… Maar toch zijn er veel situaties waarin er geen of amper keuze is: een website wordt gevolgd door Google Analytics of gebruikt Google Fonts, er worden video’s ingeladen van Youtube, als je op de hoogte wil blijven schrijf je in op een nieuwsbrief die via Mailchimp verstuurd wordt… Al deze data vergroot de macht van de respectievelijke eigenaars en wordt ten gelde gemaakt, zonder enige democratische controle.

Daarom is er een cruciale rol weggelegd voor de organisaties in ons middenveld: zij kunnen de verantwoordelijkheid nemen en nu starten met een maatschappelijke verantwoorde omgang met de gegevens van hun achterban. Want ook voor hen: There Is An Alternative.

Nestor rolt namelijk een serie diensten uit die organisaties daarbij helpen. Dit kunnen we omdat onze werkwijze gebaseerd is op open source, niet op monopolie en omdat de diensten die Nestor u aanbiedt wél respect hebben voor uw privacy en die van uw klanten, leden en andere betrokkenen. Open source is niet langer enkel het delen en ter beschikking stellen van code. Het is een filosofie, een set waarden die actief worden uitgedragen1. Er wordt daarbij veel belang gehecht aan transparantie, samenwerking, bijleren, autonomie en een gemeenschap. Dit op zich staat in schril contrast met de werking van Facebook, Google of Microsoft maar Nestor gaat zelfs nog verder: wij zetten ons in om zoveel mogelijk gebruikers eigenaar te laten zijn en blijven van hun eigen data. Dat klinkt logisch maar blijkt verre van evident in het huidige internetklimaat.

Uiteraard blijft Nestor cvba websites bouwen, op maat, met de nodige analyse, design... in open source (Drupal) met opleidingen en ondersteuning voor de gebruikers. Onze nieuwe diensten worden naast de websites aangeboden en kunnen afzonderlijk of in combinaties gebruikt worden.

 

Nextcloud

Als u bestanden opslaat in een cloud of eraan denkt om dit te gaan gebruiken, verdient Nextcloud uw aandacht. Als alternatief voor Google Drive, iCloud of OneDrive is Nextcloud de variant die niet meekijkt en die u zelf in handen heeft. Nestor biedt Nextcloud op maat aan, van installatie tot opslag en onderhoud. Ook wanneer u enkel ondersteuning nodig heeft met installatie of opslag, helpt Nestor u verder. Bovendien vindt u bij Nextcloud een schat aan plugins die u kunnen helpen in uw organisatie: online en gedeelde contacten en kalender, tags, samen online bewerken van documenten…

 

CiviCRM

Naast uw cloud, bevat ook een CRM systeem vaak cruciale informatie over een organisatie en haar betrokkenen. Er bestaan zeer veel verschillende CRM systemen maar Nestor vraagt uw aandacht voor CiviCRM. Dit systeem, dat gebruikt wordt door onder meer Amnesty International, universiteiten en overheidsdiensten, is gepokt en gemazeld in de open source beginselen en breidt zijn diensten continu uit. Het bevat naast het evidente contactbeheer dat helemeaal naar uw hand gezet kan worden, werktuigen om evenementen en inschrijvingen te beheren, ledenbeheer, fundraising, HR... Het systeem is zo kneedbaar dat het perfect op maat gemaakt kan worden van iedere organisatie. Zo verkrijgt u een vogelperspectief op uw achterban en werking. Bovendien is CiviCRM compatibel met het drag and drop mailingsysteem Mosaico, een goed alternatief voor MailChimp.

 

Mailbox

Mailings versturen met respect voor privacy is belangrijk, maar het haalt weinig uit wanneer uw eigen mailbox gesurveilleerd wordt. Ruil grote broer Google of Microsoft in voor een Nestor mailbox die alleen u leest.

 

Matomo

Inzicht verwerven in het gedrag van uw websitebezoekers wordt steeds vaker gezien als een legitieme reden om gegevens van bezoekers te verzamelen. Los van de discussie of dit terecht is, is het voor Nestor overduidelijk dat dit niet betekent dat de gegevens die u over uw bezoekers verzamelt ook met derden gedeeld mogen worden. Daarom biedt Nestor Matomo aan. Matomo is een open source, kneedbaar, alles-in-één webanalyse programma. Analyseer en optimaliseer de gebruikservaring op uw website aan de hand van duidelijke data zonder de privacy van uw bezoekers te grabbel te gooien. Zo blijft een bezoek aan uw website tussen u en de bezoeker.

 

Peertube

Om de privacy van uw bezoekers te respecteren, is het belangrijk om geen pottenkijkers in te laden. Om videos ter beschikking te stellen op het internet, gebruikt bijna iedereen YouTube. Dit inladen op uw website compromitteert de privacy van een bezoeker op uw website. Bij het uploaden overhandigt u overigens ook een duplicaat van al uw eigen auteursrechten aan YouTube2. Wil u filmpjes zonder reclame, zonder spionage en met eigen auteursrechten dan biedt Nestor u het open source videoplatform Peertube aan. Zo kan u uw boodschap op een aantrekkelijke manier verspreiden zonder dat uw kijkers en uw organisatie gevolgd worden door andere partijen.

 

Analyse

Tot slot neemt Nestor ook haar verantwoordelijkheid naar de verdere werking van organisaties toe. Onze ervaring met privacyvriendelijke IT-services heeft ons geleerd dat veel organisaties van goede wil zijn maar door de bomen het bos niet meer zien. Daarom bieden wij u een privacy-analyse van uw werking aan en bieden we werkbaar, duurzaam, betaalbaar en concreet advies. We kunnen ook helpen met het implementeren van oplossingen of adviseren bij hervormingen die u wil doorvoeren. Ook voor informatieve workshops kan u ons contacteren.

 

1 https://opensource.com/open-source-way

2 https://www.youtube.com/static?template=terms sectie 8: Als u Content naar de Dienst uploadt […] dan verleent u:

  1. YouTube een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Dienst en anderszins in verband met het aanbieden van de Dienst en de ondernemingsactiviteiten van YouTube, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Dienst (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats [en via welke mediakanalen] dan ook; alsmede
  2. iedere gebruiker van de Dienst een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Dienst toegang verschaffen tot de door u Geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Dienst en ingevolge de Voorwaarden is toegestaan.

 

Andere blogs

Israelisch softwarebedrijf misbruikt achterpoort bij whatsapp

telefoon in een tekstballon (het whatsapp logo)

Door via de app te telefoneren, wist een Israëlisch bedrijf dat spyware ontwikkelt toegang te krijgen tot de telefoons van gebruikers, ook wanneer de oproep niet werd beantwoord. De achterpoort zou nu gedicht zijn in een recente upgrade bij Whatsapp.

Lees er meer over op The Guardian (Engels) of op VRTNWS.

AI komt er, maar hoe gaan we ermee om?

AI

AI komt er, maar hoe gaan we ermee om?

De nood aan technisch opgeleide werknemers wordt vooruit gestuwd door enkele internetgiganten die, louter gedreven door winst, strijden om big data en big business. De digitalisering en robotisering zijn een vooruitgang op voorwaarde dat ze op een eerlijke manier gebeuren. Onder aanvoering van beursgenoteerde corporaties zal dat niet lukken.

Lees er meer over op mo.

De verantwoordlijkheid van de technici zelf is bijgevolg ook groot en zal enkel maar groeien. Bij Nestor nemen we die verantwoordlijkheid en ondernemen we op een ethisch verantwoorde manier.

Facebook geeft echt niet om uw privacy

Privacy

Facebook geeft echt niet om uw privacy

Facebook zorgt voor zijn inkomsten, niet voor uw privacy. Dat blijkt wederom uit gelekte documenten en e-mails van de techgigant. Zo werd duidelijk dat Facebook spioneert op Android telefoons, ook buiten de app. Facebook blijft een bedrijf dat erop uit is om zoveel mogelijk winst te maken en in die balans telt enkel het geld. Zo geeft Zuckerberg in een mail zelf aan dat data kunnen exporteren uit Facebook goed kan zijn voor de gebruikers, maar slecht voor het bedrijf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit niet kan.

Lees er meer over op the electronic frontier foundation (Engels) of in het Nederlands op vrtnws.

Uw website in uw/goede handen

Video's zonder reclame met Peertube

Uw bestanden in eigen beheer met Nextcloud

Beheer uw achterban met CiviCRM

Wil u een privacyvriendelijke werking voor uw organisatie?

Een mailbox waar niemand meeleest

Meer cijfers dan u aankan met Matomo